تماس ازتلفن ثابت باشماره

9099070219

ساعت کارمرکزمشاوره

همه روزه و ایام  تعطیل از ساعت 8 الی 22

نمونه کاملی ازلایحه های حقوقی و لایحه کیفری مشاوره با وکیل انلاین و تنظیم لایحه توسط وکیل

برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید . موفق باشید.

در صورت نیاز به هر کدام از لوایح زیر کافی است که بر روی عنوان مورد نظر کلیک نموده و بر اساس راهنمای خرید اقدام به تهیه لایحه مدنظر نمایید .

 •  
 •  

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

نمونه شکایت کیفری از پزشکی و تخلفات پزشکی

سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با عرض ادب

ضمن تقدیم مدارک و مستندات پیوست و معرفی خود به وکالت از آقای ...... با ولایت پدرش آقای .....، خاطر عالی را تصدیع می دهد:

موکل از طریق زایمان سزارین در تاریخ ...... با بیماری سندرم داون متولد شد، که متعاقب آن بعلت بیماری های روده ای و آنومالی قلبی طی بستریهای متعدد در مرکز طبی کودکان و بیمارستان ..... تحت جراحی های متعدد قرار گرفته است.

این درحالیست که مادر ایشان در سن ..... سالگی با حاملگی بار دوم جهت مراقبت های دوران بارداری به پزشک متخصص مراجعه کرده و در تستهای غربالگری هفته 14 بارداری خطر هر سه نوع اختلال کروموزومی خطر کم گزارش شده است و در سونوگرافیهای بعدی آنومالی (ناهنجاری ها در اعضا و اندام ها) گزارش نگردیده و النهایه پس از تولد مشخص شده که در کاریوتیپ یک کروموزوم اضافی 21 داشته است که حسب نظریه هیئت پنج نفره کمیسیون پزشکی قانونی اعلام نتیجه غلط آزمایش انجام شده توسط آزمایشگاه ...... موجب عدم اقدام تشخیصی مناسب بعدی توسط پزشک متخصص زنان و زایمان شده (نظریه موصوف به پیوست تقدیم میگردد) و به وضعیت فعلی موکل انجامیده است.

اینک با عنایت بمراتب فوق و عطف توجه به اینکه مسئول فنی وقت آزمایشگاه ......آقای دکتر ...... به شماره نظام پزشکی ..... بدلیل اعلام نتیجه غلط آزمایش مرتکب قصور شده، مستنداً به تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی تعقیب کیفری نامبرده بعلت بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت موازین فنی و علمی مورد تقاضاست.

با احترام

ست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و عرض ادب

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه  ........موضوع دعوی مطروحه آقای ....... بطرفیت موکل آقای ........ نسب ، ضمن تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و اعلام وکالت از سوی نامبرده، خاطر عالی را تصدیع می دهد :

ایراد شکلی

قبل از ورود در ماهیت و بلحاظ اینکه دعوی مطروحه از ناحیه همکاران محترم در زمره دعاوی مالی محسوب می گردد ملاحظه می شود که در ستون مربوطه هیچ نشانه ای از تقویم خواسته که موید رعایت مقررات قانون آ.د.م باشد وجود ندارد و تبعاً درخواست تقدیمی از این حیث واجد ایراد شکلی می باشد که تقاضای امعان نظر قانونی دارد .

ورود در ماهیت : در دفاع از حقوق موکل و رد ادعای خواهان مشاهده می شود که خواسته معنونه در ستون مربوطه عبارتست از « رسیدگی و صدور حکم دائر بر ابطال قرارداد مورخه 10/10/87 و .......»

حال باید دید که آیا اصولاً درج چنین خواسته ای با اوضاع و احوال قضیه مورد اختلاف منطبق می باشد یا      خیر ؟ چنانچه مستحضرید مطابق با ماده 219 قانون مدنی شرائط صحت عقود و قراردادها عبارتند از               1- قصد طرفین و رضای آنها 2-اهلیت طرفین3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروع بودن جهت معامله ، چنانچه معامله فاقد یکی اوصاف پیش گفته باشد این معامله باطل و در غیر اینصورت صحیح تلقی        می گردد .

مستنبط از دادخواست تقدیمی بنظر می رسد که خواهان مدعی آنست که مورد معامله معین نیست به بیان دیگر ایشان مدعی می باشند که مورد معامله اساساً در عالم طبیعت وجود خارجی ندارد و جزء اراضی ملی شده بحساب می آیند و ......... حال باید دید که این استدلال تا چه اندازه از قوام و استحکام قانونی برخوردار می باشد.

1-از آنجا که طبق ماده 22 قانون ثبت هویت اموال غیر منقول منوط به ثبت آنها در دفتر املاک می باشد در نتیجه باید ابتداء این ابهام مرتفع شود که آیا اساساً مورد معامله معلوم و معین هست یا خیر ؟

«معلوم بودن مورد معامله به معنی آنست که مجهول و ناشناخته نباشد و معین بودن آن حکایت از مردد نبودن مورد معامله دارد »

با این مقدمه چنانچه به سوابق ثبتی ملک متنازع فیه مراجعه شود روشن خواهد شد که این ملک هم معلوم و هم معین است .به بیان دیگر نه مجهول است و نه مردد . دلیل موید صحت و اثبات ادعا را در این خصوص می توان مفاد سند مالکیت رسمی موجود نزد موکل عنوان نمود که در متن آن مشخصات ملک و موقعیت محلی آن در صفحات مربوطه به نقل از دفتر املاک اداره ثبت به صراحت منعکس گردیده است .

( در اینخصوص توجه دادگاه محترم را به متن سند مالکیت موجود نزد موکلین جلب مینماید ) مضافاً اینکه با استعلام وضعیت ثبتی ملک متنازع فیه از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ثابت خواهد شد که مورد معامله با مشخصات ثبتی درج شده در دفتر املاک منطبق بوده و هیچ خدشه ای به سوابق و مستندات رسمی آن        نمی توان  واردکرد .

2-در تایید صحت استدلال مندرج در بند اول می توان به اظهارات همکاران محترم در متن دادخواست اشاره نمود که در فرازی از آن چنین آمده است :

«.......پس از انجام معامله با مراجعه به اداره  ثبت فیروز کوه معلوم گردید که سند مالکیت خوانده در مکانی دیگر واقع گردیده و حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه ) مربوط به شخص دیگری در مکانی خارج از پلاک ثبتی فوق الذکر بود ........»

مستنبط از این نوشتار اینکه مورد معامله معین و مشخص بوده و دارای سابقه ثبتی شناخته شده می باشد ، حال و بر فرض محال اگر حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه) مربوط به شخص دیگری هم باشد ( که اصلاً چنین نیست ) این موضوع بهیچ روی نمی تواند قرینه ای برای ابطال معامله به این استناد باشد .

ادعای مطروحه از ناحیه وکلای خواهان با متن قرارداد منعقده نیز در تعارض و تضاد کامل قرار دارد . بدین توضیح که اگر به بند 1 شروط ضمن قرارداد بیع نامه استنادی توجه نمائید ملاحظه می فرمایند که خریدار صراحتاً به تصرف قطعی و قانونی مورد معامله بنفع خود اقرار نموده است . حال چگونه و تحت کدام استدلال حقوقی ، عرفی و منطقی می توان پذیرفت که خریدار بدون احراز و انطباق مورد معامله با مفاد سند مالکیت اراضی مذکور را به تصرف قطعی و قانونی خود در آورده باشد ؟!!!

3-وکلای محترم تنها دلیل مستند خود دائر بر ابطال معامله ؟!!! منعقده فیمابین موکل شان با خوانده دعوی را قرار تامین دلیل ماخوذه از شورای حل اختلاف را ارائه و به ضمیمه دادخواست تقدیم کرده اند . در این راستا باید گفت که اگر چه قرار تامین مذکور در این مقام فاقد آثار عملی و اجرائی برای دادگاه محترم رسیدگی کننده           می باشد و اصولاً قابل امعان نظر بنظر نمی رسد اظهار نظر صورت گرفته در آن نیز بهیچ روی دلیلی بر بطلان معامله منعقده نمی باشد بدین توضیح که کارشناس محترم در نظریه مذکور عنوان داشته اند :

«..............و بازدید میدانی انجام شده از عرصه مورد ترافع ، اراضی که تحت پلاک 3 فرعی از سنگ 87 اصلی موسوم به ........سند مالکیت صادر گردیده در طبیعت در مکانی که بر روی نقشه ثبتی ترسیم گردیده است موجود نمی باشد . یعنی عملاً اراضی مورد ترافع در پلاک همجوار یعنی پلاک یورتعلی حصار بن واقع گردید که در پلاک یورتعلی این اراضی که آثار کشت و دیم در ان نیز مشاهده گردیده جزء اراضی ملی شده پلاک یورتعلی می باشد که سند مالکیت اراضی ملی شده بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور صادر تسلیم گردیده است ....... » حال بجاست تا تعارض استدلال کارشناس محترم شواری  حل اختلاف را با سوابق ثبتی مسلم الصدور و از جمله متن سند مالکیت موکل مورد مقایسه قرار دهیم تا بی ارتباطی آن را با واقعیت قضیه احراز نمائیم :

در سند مالکیت صادره موکلین پس از توصیف وضعیت مالکیت چنین آمده است .

«....... مستثنیات مشتمل بر دیمزار و زاغه پلاک سه فرعی مفروز از یک فرعی از هشتاد و هفت اصلی واقع در ............ انتقالی موروثی از وراث......»

حال باید دید که چگونه می توان مورد معامله ای را که موکلین طبق اسناد مالکیت صادره و بعنوان مستثنیات اراضی ملی شده به خواهان فروخته اند دوباره جزء اراضی ملی شده تلقی کرد موضوعی است که قضاوت آن به عهده مرجع محترم قضائی گذاشته می شود .

اینک با عنایت به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته دائر بر رد دعوی خواهان از محضر آن مقام مورد استدعاست .

ضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان….

با سلام و عرض ادب در خصوص تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ......... مورخ .......

صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ..... و مستند به بندهای ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و به جهات

1 – عدم اعتبار مستندات دادگاه – 2 – عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و 3 – مخالف بودن رای با موازین قانونی

مطالب ذیل را به وکالت از آقای …..خواهان بدوی و تجدیدنظر خواه فعلی به عرض می رساند : 1 - آنچه در دادخواست بدوی مورد خواسته موکل واقع گردیده مطالبه وجه سه فقره چک به شماره های :

1 – ........ به مبلغ یکصد میلیون ریال – 2 – ........ به مبلغ دویست میلیون ریال و 3 – .........به مبلغ چهارصد میلیون ریال همگی عهده بانک ملت قزوین و ممضی به وسیله خوانده با احتساب کلیه خسارات قانونی بوده است .

2 – خوانده محترم با حضور در جلسه دادرسی با ارائه یک برگ صورتجلسه به مورخ 22/12/91 اعلام نموده است که مدیونیت خود نسبت به وجه دو فقره چک 1 و 2 را قبول دارد لکن در مورد چک شماره 3 ، چون در صورتجلسه مزبور تصریح گردیده که چک به عنوان ضمانت عدم پرداخت دو فقره چک دیگر است لذا مسئولیت و دینی بر عهده ندارد .

3- قاضی محترم بدوی نیز با استناد به این مطلب که چون چک شماره 3 ( چک شماره 2 در دادنامه ) تضمینی بوده و منشاء آن دین نمی باشد موکل را در این خصوص محق ندانسته است . حال استدلالات ذیل در جهت رد نظر قاضی محترم بدوی ارائه می گردد :

1/3 – از بدیهیات بحث اسناد تجاری در حقوق تجارت همانا اصل عدم ایرادات نسبت به این اسناد و جدایی از قرارداد پایه می باشد .

به این معنا که وجود این اسناد در ید دارنده تقریباً در تمامی موارد ( بجز استثنائات خاص از جمله تحصیل نامشروع این اسناد ) مبین مدیونیت صادرکننده و دیگر مسئولین سند می باشد و این متعهدین نمی توانند جهت فرار از پرداخت دین به روابط بین دارندگان پیشین و یا قرارداد پایه ( که چک یا دیگر اسناد تجاری بر اساس معامله منعکس در آن صادر گردیده ) متوسل گردند .

2/3 – آنچه در صورتجلسه مورد ادعای خوانده - و ایضاً مورد استناد قاضی بدوی - ذکر گردیده به وضوح یک شرط است . شرطی با این مضمون که چنانچه هر یک از سه چک ( یکی از چکها وصول گردیده و ادعایی نسبت به آن نیست ) به هر دلیل وصول نگردد ، آنگاه آقای ...... ( موکل ) حق وصول چک شماره ........ به مبلغ چهارصد میلیون تومان را خواهد داشت . جدا از بحث شرط نتیجه یا فعل بودن این شرط ، سوال اساسی این است که شرط مزبور با چه مانع و اشکال قانونی روبرو است که قاضی محترم بدوی آن را نادیده انگاشته است ؟؟ مستند به ماده 232 قانون مدنی شروط ذیل باطل بوده ولی مفسد عقد نیستند :

1 – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد . 2 – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد . 3 – شرطی که نامشروع باشد .

شرط مذکور در صورتجلسه ، آیا بی فایده یا نامشروع است و یا آنکه انجام آن غیر مقدور است ؟؟ واضح است شخصی که حتی دوره لیسانس حقوق را به پایان رسانیده باشد به راحتی قادر به تشخیص این مطلب است که شرط موصوف نه غیر قابل انجام ( غیر مقدور ) است و نه بی نفع و فایده و نه البته نامشروع . ماده 233 قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقد را اینگونه محصور نموده : 1- شرط خلاف مقتضای عقد – 2 – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود . شرط موصوف نه آن شرطی است که مقتضای ذات عقد ( ونه حتی خلاف اطلاق عقد ) باشد – به مانند شرط عدم انتقال مالکیت در بیع – و نه جهلی و ابهامی در آن وجود دارد که موجب به جهل عوضین گردد . چگونه است که قاضی محترم بدوی به چنین سهولت شرطی صحیح و قانونی را بی اعتبار می داند ؟

3/3 – قاضی محترم بدوی در دادنامه خود چک را فاقد منشاء دین دانسته است . ماهیت شرط مندرج در صورتجلسه را به ناچار یا باید ضمانت بدانیم ( نه به معنای خاص آن در قانون مدنی بلکه در معنای عام ) و یا وثیقه و رهن . در هر دو صورت بی شک منشاء آن دین است چرا که به قراردادی مربوط می گردد که منشاء صحیح مالی داشته و به دیگر سخن شرط یک قرارداد صحیح بوده است . با استدلال قاضی بدوی به ناچار باید به این نتیجه ناقص و کاملاً اشتباه تن داد که هر نوع ضمانت و وثیقه ای چون به شکل مستقیم ناشی از تعهدات طرفین نیستند لذا غیر قابل وصول و بی مصرف هستند . البته ممکن قاضی محترم بدوی ، صرفاً این بحث را در مورد اسناد تجاری ( منجمله چک ) آن هم به علت مزایای قانونی آنها ! مرعا بداند و چنین تبعیضی را قائل باشند !! به هر شکل آنچه به نظر می رسد عدم رعایت قانون و اصول بدیهی حقوقی در دادنامه صادره بدوی است و از قضات محترم تجدید نظر تقاضای مداقه بیشتر در شان آن مرجع گرامی نسبت به پرونده موصوف و رای صادره گردیده و النهایه نقض دادنامه بدوی و صدور رای بر اساس موازین قانونی مورد استدعا می باشد .

                                                  با احترام

منبع وبلاگ مطالب و اخبار روز حقوقی  :

برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید . موفق باشید

 

 

نوشتن لایحه حقوقی
نوشتن لایحه تجدید نظر
نوشتن لایحه مالیاتی
نوشتن لایحه برای دادگاه تجدید نظر
نوشتن لایحه کیفری
نوشتن لایحه تاخیرات
نوشتن لایحه اعاده دادرسی
نوشتن لایحه دادگاه
نوشتن لایحه شکایت
1
نوشتن لایحه حقوقی طرز نوشتن لایحه حقوقی
آموزش نوشتن لایحه حقوقی
نحوه نوشتن لایحه حقوقی
روش نوشتن لایحه حقوقی
نگارش لایحه حقوقی
طریقه نوشتن لایحه حقوقی
چگونگی نوشتن لایحه حقوقی
2
طرز نوشتن لایحه حقوقی نحوه نوشتن لایحه حقوقی
روش نوشتن لایحه حقوقی
طرز نوشتن لایحه دفاعیه
طرز نوشتن لایحه دفاعی
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه
طریقه نوشتن لایحه دفاعیه
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
روش نوشتن لایحه دفاعیه
طریقه نوشتن لایحه دفاعی
3
آموزش نوشتن لایحه حقوقی نحوه نوشتن لایحه حقوقی
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
نحوه نوشتن لایحه دفاعی
3
نحوه نوشتن لایحه حقوقی نحوه نگارش لایحه حقوقی
آموزش نوشتن لایحه حقوقی
روش نوشتن لایحه حقوقی
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
نحوه نوشتن لایحه دفاعی
نحوه نگارش لایحه دفاعیه
طریقه نوشتن لایحه دفاعیه
روش نوشتن لایحه دفاعیه
3
روش نوشتن لایحه حقوقی نحوه نوشتن لایحه حقوقی
روش نوشتن لایحه دفاعیه
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه
طریقه نوشتن لایحه دفاعیه
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
طریقه نوشتن لایحه دفاعی
نحوه نوشتن لایحه دفاعی
طریقه نوشتن لایحه حقوقی
3
نگارش لایحه حقوقی نوشتن لایحه حقوقی
نحوه نگارش لایحه حقوقی
شیوه نگارش لایحه حقوقی
3
طریقه نوشتن لایحه حقوقی طرز نوشتن لایحه حقوقی
آموزش نوشتن لایحه حقوقی
نحوه نوشتن لایحه حقوقی
روش نوشتن لایحه حقوقی
طریقه نوشتن لایحه دفاعیه
طریقه نوشتن لایحه دفاعی
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه
طرز نوشتن لایحه دفاعیه
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
3
چگونگی نوشتن لایحه حقوقی طرز نوشتن لایحه حقوقی
نحوه نوشتن لایحه حقوقی
روش نوشتن لایحه حقوقی
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه
طریقه نوشتن لایحه دفاعیه
طرز نوشتن لایحه دفاعیه
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
روش نوشتن لایحه دفاعیه
طریقه نوشتن لایحه دفاعی
3
نوشتن لایحه تجدید نظر نحوه نوشتن لایحه تجدید نظر
نوشتن لایحه برای دادگاه تجدید نظر
نحوه نگارش لایحه تجدید نظر
طریقه نوشتن لایحه تجدید نظر
2
نحوه نوشتن لایحه تجدید نظر نحوه نگارش لایحه تجدید نظر
طریقه نوشتن لایحه تجدید نظر
3
نوشتن لایحه برای دادگاه تجدید نظر 3
نحوه نگارش لایحه تجدید نظر نحوه نوشتن لایحه تجدید نظر 3
طریقه نوشتن لایحه تجدید نظر نحوه نوشتن لایحه تجدید نظر
نحوه نگارش لایحه تجدید نظر
3
نوشتن لایحه مالیاتی نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
نحوه نوشتن لایحه مالیاتی
طرز نوشتن لایحه مالیاتی
طریقه نوشتن لایحه مالیاتی
نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
2
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی 3
نحوه نوشتن لایحه مالیاتی نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
نحوه نگارش لایحه مالیاتی
طریقه نوشتن لایحه مالیاتی
3
طرز نوشتن لایحه مالیاتی نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
نحوه نوشتن لایحه مالیاتی
طریقه نوشتن لایحه مالیاتی
3
طریقه نوشتن لایحه مالیاتی نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
نحوه نوشتن لایحه مالیاتی
طرز نوشتن لایحه مالیاتی
3
نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی 3
نوشتن لایحه برای دادگاه تجدید نظر 2
نوشتن لایحه کیفری طرز نوشتن لایحه کیفری
روش نوشتن لایحه کیفری
نحوه نوشتن لایحه کیفری
طریقه نوشتن لایحه کیفری
2
طرز نوشتن لایحه کیفری روش نوشتن لایحه کیفری
نحوه نوشتن لایحه کیفری
طریقه نوشتن لایحه کیفری
3
روش نوشتن لایحه کیفری نحوه نوشتن لایحه کیفری
طریقه نوشتن لایحه کیفری
3
نحوه نوشتن لایحه کیفری نحوه نگارش لایحه کیفری
روش نوشتن لایحه کیفری
طریقه نوشتن لایحه کیفری
3
طریقه نوشتن لایحه کیفری طرز نوشتن لایحه کیفری
روش نوشتن لایحه کیفری
نحوه نوشتن لایحه کیفری
3
نوشتن لایحه تاخیرات نحوه نوشتن لایحه تاخیرات پروژه
نحوه نوشتن لایحه تاخیرات
طرز نوشتن لایحه تاخیرات
2
نحوه نوشتن لایحه تاخیرات پروژه 3
نحوه نوشتن لایحه تاخیرات نحوه نوشتن لایحه تاخیرات پروژه 3
طرز نوشتن لایحه تاخیرات نحوه نوشتن لایحه تاخیرات پروژه
نحوه نوشتن لایحه تاخیرات
3
نوشتن لایحه اعاده دادرسی 2
نوشتن لایحه دادگاه نوشتن لایحه برای دادگاه
نوشتن لایحه برای دادگاه تجدید نظر
طریقه نوشتن لایحه دادگاه
نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
طرز نوشتن لایحه برای دادگاه
نحوه نوشتن لایحه برای دادگاه
نوشتن لایحه در دادگاه
طریقه نوشتن لایحه برای دادگاه
طرز نوشتن لایحه در دادگاه
2
نوشتن لایحه برای دادگاه نوشتن لایحه برای دادگاه تجدید نظر
طرز نوشتن لایحه برای دادگاه
نحوه نوشتن لایحه برای دادگاه
طریقه نوشتن لایحه برای دادگاه
نوشتن لایحه دادگاه
نوشتن لایحه در دادگاه
3
نوشتن لایحه برای دادگاه تجدید نظر 3
طریقه نوشتن لایحه دادگاه نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
طرز نوشتن لایحه برای دادگاه
نحوه نوشتن لایحه برای دادگاه
نحوه نوشتن لایحه دادگاه
طریقه نوشتن لایحه برای دادگاه
طریقه نوشتن لایحه به دادگاه
طرز نوشتن لایحه به دادگاه
3
نحوه نوشتن لایحه به دادگاه طریقه نوشتن لایحه به دادگاه 3
طرز نوشتن لایحه برای دادگاه نحوه نوشتن لایحه برای دادگاه
طریقه نوشتن لایحه دادگاه
نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
طریقه نوشتن لایحه برای دادگاه
طرز نوشتن لایحه در دادگاه
طرز نوشتن لایحه به دادگاه
طریقه نوشتن لایحه به دادگاه
3
نحوه نوشتن لایحه برای دادگاه نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
طریقه نوشتن لایحه دادگاه
طریقه نوشتن لایحه برای دادگاه
نحوه نوشتن لایحه دادگاه
طریقه نوشتن لایحه به دادگاه
3
نوشتن لایحه در دادگاه نوشتن لایحه برای دادگاه
نوشتن لایحه برای دادگاه تجدید نظر
طرز نوشتن لایحه در دادگاه
نوشتن لایحه دادگاه
3
طریقه نوشتن لایحه برای دادگاه طرز نوشتن لایحه برای دادگاه
نحوه نوشتن لایحه برای دادگاه
طریقه نوشتن لایحه دادگاه
نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
طریقه نوشتن لایحه به دادگاه
نحوه نوشتن لایحه دادگاه
طرز نوشتن لایحه به دادگاه
3
طرز نوشتن لایحه در دادگاه طرز نوشتن لایحه برای دادگاه
طریقه نوشتن لایحه دادگاه
نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
نحوه نوشتن لایحه برای دادگاه
طرز نوشتن لایحه به دادگاه
نحوه نوشتن لایحه دادگاه
طریقه نوشتن لایحه برای دادگاه
طریقه نوشتن لایحه به دادگاه
3
طرز نوشتن لایحه دفاعیه
طرز نوشتن لایحه در دادگاه
طرز نوشتن لایحه کیفری
طرز نوشتن لایحه برای دادگاه
طرز نوشتن لایحه دفاعی
طرز نوشتن لایحه مالیاتی
طرز نوشتن لایحه تاخیرات
طرز نوشتن لایحه قضایی
طرز نوشتن لایحه به دادگاه
1
طرز نوشتن لایحه دفاعیه نحوه نوشتن لایحه دفاعیه
طریقه نوشتن لایحه دفاعیه
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
روش نوشتن لایحه دفاعیه
طرز نگارش لایحه دفاعیه
2
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
نحوه نگارش لایحه دفاعیه
طریقه نوشتن لایحه دفاعیه
روش نوشتن لایحه دفاعیه
چگونگی نوشتن لایحه دفاعیه
3
طریقه نوشتن لایحه دفاعیه نحوه نوشتن لایحه دفاعیه
طرز نوشتن لایحه دفاعیه
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
روش نوشتن لایحه دفاعیه
چگونگی نوشتن لایحه دفاعیه
طریقه نگارش لایحه دفاعیه
3
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی 3
روش نوشتن لایحه دفاعیه نحوه نوشتن لایحه دفاعیه
طریقه نوشتن لایحه دفاعیه
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
3
طرز نگارش لایحه دفاعیه نحوه نگارش لایحه دفاعیه
طرز نوشتن لایحه دفاعیه
طریقه نگارش لایحه دفاعیه
3
طرز نوشتن لایحه در دادگاه طرز نوشتن لایحه برای دادگاه
طریقه نوشتن لایحه دادگاه
نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
نحوه نوشتن لایحه برای دادگاه
طرز نوشتن لایحه به دادگاه
نحوه نوشتن لایحه دادگاه
طریقه نوشتن لایحه برای دادگاه
طریقه نوشتن لایحه به دادگاه
2
طرز نوشتن لایحه برای دادگاه نحوه نوشتن لایحه برای دادگاه
طریقه نوشتن لایحه دادگاه
نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
طریقه نوشتن لایحه برای دادگاه
طرز نوشتن لایحه در دادگاه
طرز نوشتن لایحه به دادگاه
طریقه نوشتن لایحه به دادگاه
3
طریقه نوشتن لایحه دادگاه نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
طرز نوشتن لایحه برای دادگاه
نحوه نوشتن لایحه برای دادگاه
نحوه نوشتن لایحه دادگاه
طریقه نوشتن لایحه برای دادگاه
طریقه نوشتن لایحه به دادگاه
طرز نوشتن لایحه به دادگاه
3
نحوه نوشتن لایحه به دادگاه طریقه نوشتن لایحه به دادگاه 3
نحوه نوشتن لایحه برای دادگاه نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
طریقه نوشتن لایحه دادگاه
طریقه نوشتن لایحه برای دادگاه
نحوه نوشتن لایحه دادگاه
طریقه نوشتن لایحه به دادگاه
3
طرز نوشتن لایحه به دادگاه نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
طریقه نوشتن لایحه به دادگاه
3
نحوه نوشتن لایحه دادگاه طریقه نوشتن لایحه دادگاه
نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
نحوه نوشتن لایحه برای دادگاه
طریقه نوشتن لایحه برای دادگاه
طریقه نوشتن لایحه به دادگاه
3
طریقه نوشتن لایحه برای دادگاه طرز نوشتن لایحه برای دادگاه
نحوه نوشتن لایحه برای دادگاه
طریقه نوشتن لایحه دادگاه
نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
طریقه نوشتن لایحه به دادگاه
نحوه نوشتن لایحه دادگاه
طرز نوشتن لایحه به دادگاه
3
طریقه نوشتن لایحه به دادگاه نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
طرز نوشتن لایحه به دادگاه
3
طرز نوشتن لایحه کیفری روش نوشتن لایحه کیفری
نحوه نوشتن لایحه کیفری
طریقه نوشتن لایحه کیفری
2
روش نوشتن لایحه کیفری نحوه نوشتن لایحه کیفری
طریقه نوشتن لایحه کیفری
3
نحوه نوشتن لایحه کیفری نحوه نگارش لایحه کیفری
روش نوشتن لایحه کیفری
طریقه نوشتن لایحه کیفری
3
طریقه نوشتن لایحه کیفری طرز نوشتن لایحه کیفری
روش نوشتن لایحه کیفری
نحوه نوشتن لایحه کیفری
3
طرز نوشتن لایحه برای دادگاه نحوه نوشتن لایحه برای دادگاه
طریقه نوشتن لایحه دادگاه
نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
طریقه نوشتن لایحه برای دادگاه
طرز نوشتن لایحه در دادگاه
طرز نوشتن لایحه به دادگاه
طریقه نوشتن لایحه به دادگاه
2
نحوه نوشتن لایحه برای دادگاه نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
طریقه نوشتن لایحه دادگاه
طریقه نوشتن لایحه برای دادگاه
نحوه نوشتن لایحه دادگاه
طریقه نوشتن لایحه به دادگاه
3
طریقه نوشتن لایحه دادگاه نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
طرز نوشتن لایحه برای دادگاه
نحوه نوشتن لایحه برای دادگاه
نحوه نوشتن لایحه دادگاه
طریقه نوشتن لایحه برای دادگاه
طریقه نوشتن لایحه به دادگاه
طرز نوشتن لایحه به دادگاه
3
نحوه نوشتن لایحه به دادگاه طریقه نوشتن لایحه به دادگاه 3
طریقه نوشتن لایحه برای دادگاه طرز نوشتن لایحه برای دادگاه
نحوه نوشتن لایحه برای دادگاه
طریقه نوشتن لایحه دادگاه
نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
طریقه نوشتن لایحه به دادگاه
نحوه نوشتن لایحه دادگاه
طرز نوشتن لایحه به دادگاه
3
طرز نوشتن لایحه در دادگاه طرز نوشتن لایحه برای دادگاه
طریقه نوشتن لایحه دادگاه
نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
نحوه نوشتن لایحه برای دادگاه
طرز نوشتن لایحه به دادگاه
نحوه نوشتن لایحه دادگاه
طریقه نوشتن لایحه برای دادگاه
طریقه نوشتن لایحه به دادگاه
3
طرز نوشتن لایحه به دادگاه نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
طریقه نوشتن لایحه به دادگاه
3
طریقه نوشتن لایحه به دادگاه نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
طرز نوشتن لایحه به دادگاه
3
طرز نوشتن لایحه دفاعی طرز نوشتن لایحه دفاعی
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه
طریقه نوشتن لایحه دفاعیه
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
روش نوشتن لایحه دفاعیه
طریقه نوشتن لایحه دفاعی
نحوه نوشتن لایحه دفاعی
طرز نگارش لایحه دفاعیه
2
طرز نوشتن لایحه دفاعی طرز نوشتن لایحه دفاعی
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه
طریقه نوشتن لایحه دفاعیه
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
روش نوشتن لایحه دفاعیه
طریقه نوشتن لایحه دفاعی
نحوه نوشتن لایحه دفاعی
طرز نگارش لایحه دفاعیه
3
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
نحوه نگارش لایحه دفاعیه
طریقه نوشتن لایحه دفاعیه
روش نوشتن لایحه دفاعیه
چگونگی نوشتن لایحه دفاعیه
3
طریقه نوشتن لایحه دفاعیه نحوه نوشتن لایحه دفاعیه
طرز نوشتن لایحه دفاعیه
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
روش نوشتن لایحه دفاعیه
چگونگی نوشتن لایحه دفاعیه
طریقه نگارش لایحه دفاعیه
3
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی 3
روش نوشتن لایحه دفاعیه نحوه نوشتن لایحه دفاعیه
طریقه نوشتن لایحه دفاعیه
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
3
طریقه نوشتن لایحه دفاعی طریقه نوشتن لایحه دفاعی
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه
طرز نوشتن لایحه دفاعیه
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
روش نوشتن لایحه دفاعیه
طرز نوشتن لایحه دفاعی
نحوه نوشتن لایحه دفاعی
چگونگی نوشتن لایحه دفاعیه
طریقه نگارش لایحه دفاعیه
3
نحوه نوشتن لایحه دفاعی نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
نحوه نوشتن لایحه دفاعی
نحوه نگارش لایحه دفاعیه
طریقه نوشتن لایحه دفاعیه
روش نوشتن لایحه دفاعیه
طریقه نوشتن لایحه دفاعی
نحوه نگارش لایحه دفاعی
چگونگی نوشتن لایحه دفاعیه
3
طرز نگارش لایحه دفاعیه نحوه نگارش لایحه دفاعیه
طرز نوشتن لایحه دفاعیه
طریقه نگارش لایحه دفاعیه
3
طرز نوشتن لایحه مالیاتی نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
نحوه نوشتن لایحه مالیاتی
طریقه نوشتن لایحه مالیاتی
2
نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی 3
نحوه نوشتن لایحه مالیاتی نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
نحوه نگارش لایحه مالیاتی
طریقه نوشتن لایحه مالیاتی
3
طریقه نوشتن لایحه مالیاتی نحوه نوشتن لایحه دفاعیه مالیاتی
نحوه نوشتن لایحه مالیاتی
طرز نوشتن لایحه مالیاتی
3
طرز نوشتن لایحه تاخیرات نحوه نوشتن لایحه تاخیرات پروژه
نحوه نوشتن لایحه تاخیرات
2
نحوه نوشتن لایحه تاخیرات پروژه 3
نحوه نوشتن لایحه تاخیرات نحوه نوشتن لایحه تاخیرات پروژه 3
طرز نوشتن لایحه قضایی روش نوشتن لایحه قضایی
طریقه نوشتن لایحه قضایی
2
روش نوشتن لایحه قضایی طریقه نوشتن لایحه قضایی 3
طریقه نوشتن لایحه قضایی روش نوشتن لایحه قضایی
طرز نوشتن لایحه قضایی
3
طرز نوشتن لایحه به دادگاه نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
طریقه نوشتن لایحه به دادگاه
2
نحوه نوشتن لایحه به دادگاه طریقه نوشتن لایحه به دادگاه 3
طریقه نوشتن لایحه به دادگاه نحوه نوشتن لایحه به دادگاه
طرز نوشتن لایحه به دادگاه
3

 • راهکار شکایت حقوقی از کارمندان متخلف مشاوره تلفنی با وکیل تلفنی باشماره 9099070219 (506)

               راهکار شکایت حقوقی از کارمندان متخلف                   اگر کارمندی به وظیفه‌اش عمل نکند، یا وظیفه‌اش را درست و            درمان...

  ادامه مطلب: ...

 • سامانه ابلاغیه دادگاه نحوه ثبت نام در سامانه ثنا چگونگی مشاهده ابلاغیه دادگستری ثبت و پیگیری شکایت اینترنتی از طریق سامانه ثنا تغییر و فراموشی رمز شخصی سامانه ابلاغ مفاهیم پیامک‌های ارسالی از سامانه ثنا 4 نکته مهم راجع به سامان (2073)

  ساعت کار دفاتر خدما ت الکترونیک قضایی مشاهده ابلاغیه دادگاه از طریقه سامانه ثنا سامانه ابلاغیه...

  ادامه مطلب: سامانه...

 • شرایط پذیرش تقاضای اعسار از سوی بدهکار نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (143)

  نظریه مشورتی در مورد امکان ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه مالی مسدودی کد ملی   شماره نظریه:...

  ادامه مطلب: شرایط...

مشاوره  تلفنی با وکیل .وکیل تلفنی برای مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 9099070219 از تلفن ثابت تماس حاصل فرمایید.کلیه خدمات قرارداد،اظهار نامه و دادخواست، شکواییه و لایحه دفاعیه کیفری و حقوقی و سایر احتیاجات حقوقی خود را که توسط وکلا و کارشناسان زبده این سایت تنظیم می گردد را در کوتاه ترین زمان دریافت نمایید.

مشاوره تلفنی با وکیل تلفنی شماره تلفن وکیل .در دنیای پر سرعت امروز که ثانیه ها در حکم طلا ست دیگر نگران وقت و هزینه خود نباشید. می توانید خدمات آنلاین این وبسایت را که توسط وکلای این سایت تنظیم می گردد را در کوتاه ترین زمان دریافت نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی به عنوان یکی از ابزارهای مدرن دنیای غرب از سالیان گذشته مطرح بوده و هدف از این وبسایت ارایه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین می باشد .مشاوره حقوقی تلفنی با صدای مشاور در ایران اغاز شد.

 شماره تماس :9099070219 (تماس از تلفن ثابت همه روزه و ایام تعطیل)
سامانه پاسخگویی به سوالات حقوقی و قضایی در ایران
با صدای مشاور در هر زمان و مکان پاسخ سوالات و مشکلات حقوقی و قضایی و خانوادگی خود را دریافت نمایید.
تماس همه روزه و ایام تعطیل از ساعت 8صبح الی 22

خدمات ما

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل دادگستری با شماره 9099070219 تماس از تلفن ثابت-قبول وکالت در تهران و یزد

اطلاعات بیشتر

تماس با وکیل با شماره تلفن 9099070219 تماس از تلفن ثابت