نموه لایحه اعتراض به قرارمنع تعقیب در دادسرا

در صورتی که شکایت شما در دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب گردیده و قصد اعتراض به ان را دارید می توانید ازاین نمونه لایحه استفاده نمایید .

250,000ریال