نمونه متن شکوائیه در خصوص ایراد ضربو جرح

250,000ریال