تماس ازتلفن ثابت باشماره

9099070219

ساعت کارمرکزمشاوره

همه روزه و ایام  تعطیل از ساعت 8 الی 22

نمونه متن دادخواست طلاق توافقی مشاوره با وکیل انلاین و وکیل تلفنی

نمونه متن دادخواست طلاق توافقی

خواهان

خانم/آقای…

خوانده

خانم/آقای…

وکیل

خواسته

طلاق توافقی

دلایل و منضمات

۱٫عقد نامه ۲٫شناسنامه زوجین ۳٫کارت ملی زوجین

ریاست محترم دادگاه های خانواده تهران

با سلام احتراما اینجانبان بر طبق کپی مصدق عقدنامه پیوست از مورخ در عقد نکاح دائم یکدیگر می باشیم که به دلیل عدم تفاهم اخلاقی و مشکلا ت عدیده فی ما بین تمایل به جدایی و طلاق داریم. لذا از محضر محترمتان صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) مورد استدعاست.

امضاء

خواهان

خانم/آقای…

خوانده

خانم/آقای…

وکیل

خواسته

طلاق توافقی

دلایل و منضمات

۱٫عقد نامه ۲٫شناسنامه زوجین ۳٫کارت ملی زوجین

ریاست محترم دادگاه های خانواده تهران

با سلام احتراما به استحضار می رساند که اینجانبان بر طبق سند نکاحیه شماره…. دفتر خانه…. اصفهان در عقد نکاح دائم یکدیگر می باشیم ولی به دلیل اختلافات فی ما بین از دادگاه تقاضای طلاق توافقی داریم و در این راستا از کل مهریه که ۳۱۴ سکه بهار آزادی می باشد ۲۱۴ سکه در قبال طلاق از جانب زوجه بذل می شود و زوج قبول بذل دارد و ۱۱۰ سکه باقی مانده به صورت ماهانه دو سکه پرداخت می گردد. فرزند مشترک دختر ۵ ساله در حضانت مادر (زوجه) است و نفقه ایشان ماهانه چهارصد هزار تومان برعهده زوج می باشد. جهیزیه زوجه تا قبل از اجرای صیغه طلاق مسترد خواهد شد. زوجین دیگر ادعایی نسبت به هم ندارند لذا صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) مورد استدعاست.

امضاء

نمونه دادخواست توافقی با وکالت طلاق

  • توجه داشته باشید که هم شوهر(زوج) و هم زن(زوجه) می توانند به دیگری و البته هر شخص دیگر  کند که در اصطلاح روزمره مردم حق طلاق هم نامیده می شود. این وکالت از طریق شرط وکالت مندرج در عقدنامه و یا مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم وکالت رسمی داده می شود. توصیه می شود مطلب را برای داشتن اطلاعات کامل مطالعه کنید. اجمالا اینکه اختیار وکیل دادگستری در طلاق توافقی با وکالت مع الواسطه برای طلاق اجباری است.

خواهان

خانم/آقای…

خوانده

خانم/آقای…

وکیل

خانم/آقای…  آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه – بلوار آیت ا… کاشانی- نرسیده به خیابان مهران- پلاک ۹۱ ساختمان مهر  طبقه ۴ واحد ۱۳

خواسته

طلاق توافقی

دلایل و منضمات

۱عقد نامه/۲شناسنامه زوجین/۳کارت ملی زوجین/۴وکالتنامه وکیل دادگستری/۵ سند وکالت در طلاق

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ۲ تهران

 

با سلام احتراما به استحضار می رساند، زوج (موکل) حسب وکالتنامه رسمی شماره …. مورخ …. دفترخانه …. شیراز به زوجه وکالت در طلاق داده است و در این راستا زوجه، اینجانب …. را به عنوان وکیل مع الواسطه شوهر انتخاب کرده است. لذا با عنایت به حدود اختیارات وکالتنامه مذکور با توجه به عدم تمایل و تفاهم اخلاقی زوجین، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) مورد استدعاست.

امضاء

خواهان

خانم/آقای…

خوانده

خانم/آقای…

وکیل با واسطه زوج

خانم/آقای …   آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه – بلوار آیت ا… کاشانی- نرسیده به خیابان مهران- پلاک ۹۱  ساختمان مهر  طبقه ۴ واحد ۱۲

وکیل زوجه

خانم/آقای …   آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه – بلوار آیت ا… کاشانی- نرسیده به خیابان مهران- پلاک ۹۱  ساختمان مهر  طبقه ۴ واحد ۱۲

خواسته

طلاق توافقی

دلایل و منضمات

۱عقد نامه/۲شناسنامه زوجین/۳کارت ملی زوجین/۴وکالتنامه وکیل دادگستری/۵ سند وکالت در طلاق

ریاست محترم مجتمع قضایی شهید باهنر

 

با سلام احتراما به استحضار می رساند: زوجین بر طبق عقد نامه …. مورخ …. در عقد نکاح دائم  یکدیگر می باشند. در مورخ …. به موجب سند رسمی وکالت شماره …. دفترخانه …. تهران، زوج  به زوجه، وکالت در طلاق با وکالت در قبول بذل داده است، که به جهت اعمال طلاق، زوجه اینجانب … را به عنوان وکیل با واسطه شوهر انتخاب کرده است که به وکالت از طرف زوج دادخواست امضاء می شود و اینجانب …. به عنوان وکیل زوجه به همراه وکیل مع الواسطه زوج از محضر محترم دادگاه صدور حکم طلاق توافقی(گواهی عدم سازش)  تقاضا می شود.

امضاء

امروزه کمتر کسی است که نداند در قانون اختیار طلاق با مرد است و چقدر برای یک زن دشوار است که بخواهد از طریق اثبات عسر و حرج یا تحقق یکی از شروط چاپی ضمن عقد طلاق بگیرد. ما در این قسمت یک نمونه دادخواست طلاق با وکالت را آورده ایم تا با متن آن آشنا شوید

اما وکالت در طلاق زوجه که به وکالت حق طلاق زن در جامعه شهرت پیدا کرده است به این صورت است که زوج در ضمن عقد به عنوان شرط نتیجه به زوجه وکالت تام طلاق می دهد و گرفتن حق طلاق بعد از ازدواج اینگونه است که زوجین یا زوج فقط به دفتر اسناد رسمی (نه دفتر ازدواج و طلاق) مراجعه می کند و به زوجه و یا به هر شخص دیگری که تمایل داشته باشد حق طلاق محضری و به تعبیر درست حقوقی وکالت در طلاق می دهد. در این جا یک نمونه دادخواست طلاق با وکالت آورده شده و  حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه مثل این که طلاق به شرط بذل کل یا بخشی از مهریه باشد و یا این که وکالت بلا عزل باشد و یا قابل عزل باشد، همه بستگی به اراده زوج دارد.

خوب است که بدانید وکالت مذکور می تواند مشروط به وقوع امری گردد مثلا اگر مرد همسر دوم چه به صورت دائم یا موقت اختیار کند زن وکیل در طلاق از جانب زوج باشد. همچنین وکالت می تواند به صورت مطلق هم باشد یعنی این که زن حتی بدون دلیل و به صرف تمایل به طلاق بتواند از وکالت خود استفاده کند و بدون حضور شوهر طلاق بگیرد.

اگر زوج یا زوجه خارج از کشور باشد نیاز است اول به سامانه میخک وزارت امور خارجه ثبت وکالت بشود و بعد به یکی از کنسولگری های ایران مراجعه کند و وکالت در طلاق تنظیم نماید.

در دو روش گفته شده یعنی اخذ وکالت در ضمن عقد و اخذ وکالت بعد از وقوع عقد و در طول زندگی مشترک هر دو برای رسیدن به رای دادگاه برای طلاق، نیازمند حضور وکیل دادگستری است با این توضیح که معنای وکالت در طلاق زن این است که او در گرفتن و انتخاب وکیل دادگستری از جانب شوهر بر طبق حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه وکیل است که با این وصف و بودن وکیل مع الواسطه شوهر، دیگر نیازی به حضور زوج نیست.

نمونه دادخواست طلاق توافقی با وکالت مع الواسطه

نمونه دادخواست طلاق با وکالت زوجه

خواهان

خانم/آقای…

خوانده

خانم/آقای…

وکیل

خواسته

طلاق توافقی

دلایل و     مستندات

۱٫وکالتنامه وکیل

۲٫ وکالتنامه رسمی به شماره … دفترخانه …

۳٫کپی مصدق عقدنامه زوجین

۴٫ کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی زوجین

ریاست محترم دادگاه خانواده تهران

با سلام و تقدیم احترام

زوجین بر طبق عقدنامه رسمی شماره … مورخ … با مهریه ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی در عقد نکاح دائم یکدیگر می باشند و زوج به استناد وکالتنامه رسمی شماره … مورخ … دفترخانه … اهواز به زوجه وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر و حق قبول بذل هر مقدار از مهریه داده است که در این راستا، زوجه از جانب شوهر به …….. وکیل دادگستری وکالت داده است. بنابراین با توجه به توافقاتی که در جلسه دادگاه و نزد مشاوره اعلام خواهد شد صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعاست.

امضاء

نکته مهم:

با توجه به اجباری شدن مشاوره در طلاق توافقی حتی با وکالت دانستن چند نکته اهمیت دارد:

زوجه با داشتن وکالت هم ناگزیر به مراحعه سامانه تصمیم و مشاوره است مگر اینکه زن و شوهر هر دو خارج کشور باشند و یا اینکه دادخواست طلاق یک طرفه داده شود و بعد با وکیل تبدیل به توافقی شود با ما تماس بگیرید

نمونه رای طلاق توافقی به درخواست اولیه زوج

نمونه رای طلاق توافقی با درخواست اولیه زوجه